Pięcioletni termin w związku z opodatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

W przypadku wybudowania budynku na własnym gruncie, grunt ten wraz z budynkiem stanowi jedną rzecz (nieruchomość). Oznacza to, że skoro budynek nie stanowi odrębnej nieruchomości, to nie może być samodzielnym przedmiotem zbycia bez gruntu, na którym został wyniesiony. Sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku trwale z nim związanego. Dlatego za datę nabycia nieruchomości w takim wypadku uznać należy datę nabycia gruntu niezależnie od tego, kiedy na gruncie tym wzniesiono budynek.

Generalnie termin 5 letni do zwolnienia z opodatkowania PIT liczy się od daty nabycia nieruchomości .

Powstało pytanie jak liczyć termin 5 letni po upływie którego sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych czy od nabycia działki budowlanej , czy od zakończenia budowy budynku na tej działce . W danym przypadku dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości, istotne znaczenie ma data nabycia działki , która miała miejsce w 2017 roku . Na działce wybudowano dom mieszkalny we latach 2021-2022 . W konsekwencji, planowana sprzedaż nieruchomości w 2023 roku nastąpi po upływie pięcioletniego okresu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia gruntu, zatem nie będzie ona stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku z taką sprzedażą.

Takie tezy można wysnuć analizując interpretacje podatkowe Dyrektora Krajowej

Informacji Skarbowej pismo z dnia 9 marca 2020 r. 0113-KDIPT2-2.4011.19.2020.1.DA czy pismo z dnia 19 lipca 2019 r. 115-KDIT2-1.4011.189.2019.2.MST

 

 

Doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – ustalimy szczegóły współpracy.

Czytaj więcej