pieczęć i dokument

Prawo spadkowe

  • doradztwo przy sporządzaniu testamentów oraz zapisów windykacyjnych,
  • przygotowanie dokumentacji dotyczącej dziedziczenia,
  • stwierdzenie nabycia spadku przed sądem lub przygotowanie dokumentów do sporządzenia przed notariuszem aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • doradztwo czy spadek przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza , czy go odrzucić biorąc pod uwagę dziedziczenie długów spadkowych oraz zmiany w stosunkach rodzinnych pomiędzy spadkobiercami,
  • sporządzanie planów podziału masy spadkowej po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie spisu lub wykazu inwentarza,
  • roszczenia o zachowek,
  • działy spadku,
  • składanie zeznań i zgłoszeń podatkowych od spadków i darowizn przed organem podatkowym ( SD-Z2 i SD-3).

Prawo spadkowe należy w obecnych czasach do tych dziedzin prawa, z którymi mamy do czynienia bardzo często. Aspekty majątkowe dziedziczenia rozwiązywane są już za życia, gdyż często już wtedy należy zadecydować w jaki sposób po śmierci mają dziedziczyć spadkobiercy w takim zakresie jakiego oczekuje spadkodawca. Obecne przepisy prawa spadkowego wprowadziły wiele ułatwień dotyczących rozporządzenia testamentowego, natomiast prawo spadkowe chroni również osoby najbliższe, które zostały pominięte od takiego dziedziczenia. Prawo spadkowe pozwala rozliczyć darowizny dokonane za życia na rzecz spadkobierców, pod warunkiem, że osoba powołująca się na takie okoliczności będzie w stanie je wykazać. co często jest barierą trudna do pokonania.

W zakresie świadczonych przez naszą Kancelarię usług mieści się pomoc prawna związana z dziedziczeniem. Pomagamy naszym Klientom przejść przez proces nabywania praw do spadku po swoich bliskich. Uczestniczymy w sprawach związanych z postępowaniem o dział spadku, które często połączone jest z innymi sprawami cywilnymi, np. związanymi ze zniesieniem współwłasności. Doradzamy również w sytuacjach, w których nabycie spadku wiąże się z ciężarem przejęcia długów, a to z kolei wiąże się z koniecznością ich uregulowania z udziałem wierzycieli. W sprawach dotyczących spadków usługa może mieć charakter kompleksowy z uwzględnieniem sprawy przed sądem lub notariuszem, złożenia zeznania lub zgłoszenia do organu podatkowego, wpisów nabytych praw spadkowych w księgach wieczystych i ujawnienia praw w ewidencji gruntów i budynków.


Doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – ustalimy szczegóły współpracy.

Czytaj więcej