stos książek

Prawo rodzinne

  • rozwody i separacje,
  • intercyzy małżeńskie,
  • podziały majątku dorobkowego,
  • alimenty,
  • kontakty z dziećmi.

Sprawy ze względu na bagaż emocjonalny mogą skutkować utratą możliwości dokonania obiektywnego osądu przez Klienta zlecającego prowadzenie sprawy. Doświadczony radca prawny stanowi gwarancję rzetelnej porady w zakresie oceny aktualnej sytuacji faktycznej i możliwości prawnych z nią związanych.

W zakresie prawa rodzinnego, kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług dotyczący m.in. udziału w sprawach o rozwód bez orzekania o winie, o rozwód z orzekaniem o winie, o separację, prowadzimy sprawy o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalamy kontakty z dzieckiem oraz uczestniczymy w sprawach o alimenty (podwyższenie, obniżenie i uchylenie obowiązku alimentacyjnego) .


Doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – ustalimy szczegóły współpracy.

Czytaj więcej