figurka temidy

Prawo gospodarcze

  • obsługa prawna przedsiębiorców ( spółki prawa cywilnego i handlowego, spółdzielnie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą )
  • obsługa prawna innych podmiotów prawa ( spółki wodne , wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia i fundacje)
  • rejestracja  spółek prawa handlowego,
  • przekształcenie przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo w spółki prawa handlowego,
  • usługi z zakresu doradztwa i zastępstwa procesowego związanego z dochodzeniem roszczeń gospodarczych, w tym roszczeń o wykonanie umowy, innych roszczeń kontraktowych jak i odszkodowawczych,
  • windykacja należności w postępowaniu przesądowym i sądowym wraz z doradztwem w zakresie optymalizacji podatkowej w podatku VAT i podatku dochodowym ,
  • analiza zawieranych umów.

Prawo gospodarcze to najszybciej rozwijająca się dziedzina prawa po 1990 roku . W początkowym okresie pracy kancelarii zajmowaliśmy się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Pomagaliśmy tworzyć nowych przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku do dnia dzisiejszego. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu w działalności gospodarcze wielu przedsiębiorców od chwili ich powstania , poprzez kolejne fazy rozwoju, rozumiemy jak trudno jest prowadzić przedsiębiorstwa w Polsce. W związku z tym proponowane przez nas rozwiązania bardzo często zmierzają do skutecznych rozwiązań istniejących problemów tak, aby przedsiębiorca mógł skoncentrować się na tym, co najważniejsze w biznesie – rozwoju gospodarczym. Kancelaria prowadzi procesy windykacyjne w postępowaniu przesądowym, które w wielu wypadkach pozwalają uzyskać zamierzony efekt. Dopiero w przypadku, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązania kierujemy sprawy na drogę sądową i egzekucyjną prowadząc przy tym doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji podatku VAT ( ulga na złe długi) i uprawdopodobnienia lub udowodnienia nieściągalności wierzytelności (pozwalają uzyskać korzyści w podatku dochodowym ) .


Doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – ustalimy szczegóły współpracy.

Czytaj więcej