statuetka prawa temidy

Oferta Kancelarii Radcowskiej Ryszarda Kowalczyka

Kancelaria Radcy Prawnego realizuje zlecenia w następujących obszarach:

 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • rejestracja i przekształcenia spółek cywilnych oraz spółek
 • prawa handlowego,
 • przekształcenie przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo w spółki prawa handlowego,
 • rejestracja i obsługa stowarzyszeń oraz fundacji w tym
 • posiadających status organizacji pożytku publicznego,
 • spory sądowe przed sądami cywilnymi i administracyjnymi,
 • windykacja należności:
  - postępowanie przedsądowe,
  - postępowanie sądowe i egzekucyjne,
  - obsługa sprzedaży wierzytelności,
 • nieruchomości i lokale:
  sprawy wspólnot mieszkaniowych,
  - regulowanie stanów prawnych nieruchomości, zasiedzenia i uwłaszczenia,
  - sprawy o zniesienie współwłasności,
  - umowy deweloperskie,
  - doradztwo przy zakupie, sprzedaży oraz innych formach nabycia nieruchomości i lokali poprzez wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania,
  - przekazanie nieruchomości lub lokali najbliższym osobom z uwzględnieniem ochrony prawnej zbywcy,
 • organizacja procesu związanego ze sprzedażą działek pod budowę oraz nieruchomości zabudowanych,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości i lokali do notariusza,
 • doradztwo prawne przy podziałach geodezyjnych nieruchomości ,
 • opłaty adiacenckie oraz renta planistyczna,
 • doradztwo przy sprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego,
 • sprawy upadłościowe, likwidacyjne i restrukturyzacyjne:
  - doradztwo dotyczące ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy oraz upadłości konsumenckiej
 • doradztwo dotyczące prowadzenia postępowania upadłościowego,
  - zgłaszanie wierzytelności,
 • sprawy podatkowe:
  - opodatkowanie spadków i darowizn,
  - podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych,
  - podatek od nieruchomości,
  - podatek VAT (w tym ulga na złe długi),
 • sprawy ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz ubezpieczeń społecznych (przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych),
 • sprawy rodzinne:
  - rozwody i separacje,
  - intercyzy małżeńskie,
  - podziały majątku dorobkowego,
  - alimenty,
  - kontakty z dziećmi,
 • sprawy administracyjne,
 • spadki i darowizny:
  - przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia,
  - stwierdzenie nabycia spadku przed sądem,
  - składanie zeznań i zgłoszeń podatkowych od spadków i darowizn przed Urzędem Skarbowym,
  - zachowki,
  - działy spadku,
  - doradztwo przy dziedziczeniu długów spadkowych.

W sprawach dotyczących spadków usługa może mieć charakter kompleksowy z uwzględnieniem sprawy przed sądem lub notariuszem, złożenia zeznania lub zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, wpisów nabytych praw spadkowych w księgach wieczystych i ujawnienia praw w ewidencji gruntów i budynków.

Jesteśmy otwarci również na problemy, które nie mieszczą się we wskazanym zakresie, o ile dysponujemy wystarczającym doświadczeniem.

Zapraszam do współpracy osoby fizyczne, spółki, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i wspólnoty mieszkaniowe.

Studenci studiów prawniczych mogą u nas odbyć praktyki studenckie, które umożliwiają poznanie zawodu radcy prawnego.


Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

figurka Temidy

Prawo gospodarcze

młotek sędziowski i model domu

Prawo o nieruchomościach

pieczęć i młotek sędziowski

Prawo spadkowe

stos książek

Prawo rodzinne

podpis dokumentów

Prawo likwidacyjne i upadłościowe

dokumenty w szafie

Prawo podatkowe

Doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – ustalimy szczegóły współpracy.

Czytaj więcej